Het DOREMI-team wenst jullie fijne Feestdagen en een ontspannend verlof toe!

Wij kijken er naar uit om jullie terug te mogen ontvangen na onze sluiting op:

05.04.2021 (Paasmaandag)

03.05.2021 (Feest van de Arbeid)

13.05.2021 - 14.05.2021 (Hemelvaart + Brugdag)

24.05.2021 (Pinkstermaandag)

12.07.2021 - 30.07.2021 (Zomervakantie)

16.08.2021 (OLV Hemelvaart)

01.11.2021 (Allerheiligen)

11.11.2021 - 12.11.2021 (Wapenstilstand + Brugdag)

27.12.2021 - 07.01.2022 (Kerstvakantie)

Voor meer informatie, kan u terecht bij de organisatoren van Kinderdagverblijf DOREMI.

Erkenningsnummer Kind & Gezin - 910001891

IBAN: BE44 7310 5058 2845

BIC van de bank: KREDBEBB 

© Kinderdagverblijf DOREMI